Elisa González Romero

Dirección de contacto:

Departamento de Química Analítica e Alimentaria

Facultade de Química (Campus de Vigo)

Universidade de Vigo

As Lagoas-Marcosende 36310 Vigo (Pontevedra)

Telf.: (+34) 986 812 240 / (+34) 986 813 575

Fax: (+34) 986 812 556

Enderezo electrónico: eromero@uvigo.es

Localización:

Despacho Nº 15, 2º andar (Facultade de Química)

Laboratorio de Investigación: Nº 6, 2º andar

Actividade profesional:

1983-1986 Instructora, Química Analítica, Centro de Estudios Superiores (C.E.S.) NUMEN, Madrid
1985-1986 Investigadora, Alcon Iberhis S.A. Laboratory, Madrid
1986-1991 Profesora Axudante, Área de Química Analítica, Univ. Autónoma de Madrid
1990-1992 Estancia Posdoutoral, New Mexico State University
1991-1995 Profesora Titular, Química Analítica, Universidade de Vigo, Campus Ourense
1995-presente       Profesora Titular, Química Analítica, Universidade de Vigo, Campus Vigo

Investigación:

Investigadora principal do grupo "Electroanálise e Biosensores" (Grupo QA3 da Universidade de Vigo).

Liñas de investigación:

Pioneiros en aplicar, con éxito, a Metodoloxía Electroanalítica a Estudos Cinéticos de Ións Arendiazonio e estudar a súa reactividade en presenza de ciclodextrinas, antioxidantes e amino ácidos en medios acuosos, hidroalcólicos e emulsións.

Actualmente, estase aplicando o coñecemento adquirido sobre a reactividade dos ións arendiazonio no deseño e construción de biosensores. Para este propósito empréganse os ións mencionados, en combinación con calquera tipo de nanoestruturas (nanopartículas, nanotubos de carbono, etc), na funcionalización de superficies de electrodos para inmovilizar, sobre eles, as biomoléculas..

 • Biosensores (electrodos de enzima, inmunosensores e xenosensores)
 • Nanoestructuras e Nanobiotecnoloxía
 • Electroanálise: Sondas Redox y Químicas (Iones Arendiazonio)
 • Electroanálise: Distribución de Antioxidantes en Emulsións
 • Electroquímica en interfases funcionalizadas
 • Biosensores baseados en Nanomateriais
 • Nova metodoloxía Electroanalítica aplicada ao medioambiente, aos alimentos e á saude

Referencias seleccionadas:

 1. Gonzalez-Romero, Elisa; Romsted, Laurence S.; Malvido-Hermelo, Beatriz; Paz-Gonzalez, Sonia; Gonzalez-Costas, Javier M. Chemical reactivity of arendiazonium ions: Follow me by electrochemistry. From Abstracts of Papers, 239th ACS National Meeting, San Francisco, CA, United States, March 21-25, (2010).
 2. Gunaseelan, K.; Romsted, Laurence S.; Gonzalez-Romero, Elisa; Bravo-Diaz, Carlos. Determining Partition Constants of Polar Organic Molecules between the Oil/Interfacial and Water/Interfacial Regions in Emulsions: A Combined Electrochemical and Spectrometric Method. Langmuir (2004), 20(8), 3047-3055.
 3. Bravo-Diaz, C.; Gonzalez-Romero, E. A novel method for the determination of vitamin C in natural orange juices by electrochemical monitoring of dediazotization of 3-methylbenzenediazonium tetrafluoroborate. Analytica Chimica Acta (1999), 385(1-3), 373-384.
 4. Wang, Joseph; Gonzalez Romero, Elisa; Reviejo, A. Julio. Improved alcohol biosensor based on ruthenium-dispersed carbon paste enzyme electrodes. Journal of Electroanalytical Chemistry (1993), 353(1-2), 113-20.
 5. Gonzalez, E.; Hernandez, P.; Hernandez, L. Cyclic voltammetry of tifluadom at a C18-modified carbon-paste electrode. Analytica Chimica Acta (1990), 228(2), 265-72.

Departamento de Química Analítica y Alimentaria. Facultad de Química (2ª planta). Universidad de Vigo (Campus de Vigo) 36310 Vigo, España

Telf/Fax: 986 812 322 | depc07@uvigo.es